Michaël Strenk

quote martin heidegger

Architectuurtheorie 2

Hoe verhoudt het werk van Luis Barragán zich tot het kritisch regionalisme dat door Kenneth Frampton uiteengezet wordt in de dialectische begrippenparen, zoals beoogt in zijn essay Towards a Critical Regionalism: Six Points for an Architecture of Resistance (1983)? Respectievelijk:

beschaving | cultuur,

ruimte | plaats,

visueel | tactiel,

kunstmatig | natuurlijk,

typologisch | topografisch,

scenografisch | tektonisch.

Luis Barragán en het kritisch regionalisme